Danh mục: Văn bản

tập huấn 7/2/2017

15/03/2017

Nội dung tập huấn ngày 7/12/2016 Hệ thống quản lý văn bản Xử lý văn bản: Sổ văn bản đến điện tử  :  ( Văn thư ) + Bấm vào chờ lưu giữ để biết được đơn vị gửi văn bản + Vào sổ  :    bấm trích yếu nhập dữ liệu vào các ô đặc … Continue reading tập huấn 7/2/2017

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

23/06/2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

23/06/2015

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia