Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC TRUNG

Địa chỉ: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Xuân Du